Skip to content Skip to footer

Návštěvní řád festivalu

 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
 • Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada
 • Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě
 • Padělání vstupenek je trestné
 • Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou
 • Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky
 • Umožní-li majitel vstupenky její zkopírování, bude vstup povolen pouze tomu, kdo přijde s identickou vstupenkou jako první
 • Držitelé vstupenky jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce
 • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny
 • Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem SC použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně
 • V případě zrušení akce kontaktujte GoOut
 • Zakoupením vstupenky dáváte souhlas s marketingovým oslovením
 • Po výměně vstupenky za identifikační pásku, jste povinni mít pásku na ruce po celou dobu její platnosti.

2024 ©Slavnost Cideru. Made with love by DevCraft.
Go to Top